Institute for the Creative Arts

Diploma in Media

AD3-03-19

Course details

The creative media sector is versatile and it encompasses many job opportunities for young learners who are ready to take on this adventure.

This course aims to give learners an introduction about the various disciplines and elements that make up the creative media sector and it will also allow learners to experience working on media-related projects first hand. This course will provide learners with the ideal foundations upon which students can further specialise as creative media professionals.

Is-settur tal-midja kreattiva huwa versatili u jħaddan ħafna opportunitajiet ta’ impjiegi għal studenti żgħażagħ li huma lesti jidħlu għal din l-avventura.

Dan il-kors għandu l-għan li jagħti lill-istudenti introduzzjoni dwar id-diversi dixxiplini u l-elementi li jiffurmaw is-settur tal-midja kreattiva u jippermetti wkoll li l-istudenti jaħdmu fuq proġetti relatati mal-midja b’mod dirett. Dan il-kors jipprovdi lill-istudenti l-bażi ideali li fuqha l-istudenti jistgħu jkomplu jispeċjalizzaw bħala professjonisti tal-midja kreattiva.

Level 3

1 year full-time

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Preferred: English Language, Music


Career opportunities