Diploma in Performing Arts

Course Code: AD3-02-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

The performing arts sector is steadily growing and becoming more professionalized. Learners embark on this programme of studies if, in the future, they see themselves working in music, theatre, dance, management, production, design or technical aspects of the performing arts. This multidisciplinary course gives learners a sound introduction to the various disciplines and elements that make up the performing arts sector through hands-on projects based on theory. Moreover, this course provides learners with the ideal foundation upon which to base further studies in the process of becoming a performing arts professional.

Course Description (Malti)

Is-settur tal-arti talispettaklu qed jikber b’mod kostanti u qed isir aktar professjonali. L-istudenti jidħlu għal dan il-programm ta’ studji jekk, fil-futur, huma jixtiequ jaħdmu fil-mużika, it-teatru, iż-żfin, il-maniġment, il-produzzjoni, id-disinn jew aspetti tekniċi tal-arti tal-ispettaklu. Dan il-kors multidixxiplinari jagħti lill-istudenti introduzzjoni soda għad-diversi dixxiplini u elementi li jiffurmaw is-settur tal-arti tal-ispettaklu permezz ta’ proġetti prattiċi bbażati fuq it-teorija. Barra minn hekk, dan il-kors jipprovdi lill-istudenti pedament ideali li fuqu jistgħu jibbażaw aktar studji li jwassluhom biex isiru professjonisti tal-arti talispettaklu.

Mode

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Stage hand, Usher, Relationship officer, Ticketing officer