Institute for the Creative Arts

Diploma in Art and Design

AD3-01-19

Course details

This course gives learners the opportunity to explore two different areas, that of Art and Design. Learners are encouraged to experiment with different media, resistant and non-resistant materials used in the generic disciplines of Art, 3D Design (Product and Spatial) and Fashion. Learners learn skills using different workshops and related tools and technology, as well as learn the theoretical aspects of various specialist areas, with awareness to health and safety priorities. Another important aspect of the course is the learners’ communication skills.
Dan il-kors jagħti lill-istudenti l-opportunità li jesploraw żewġ oqsma differenti, dawk tal-Arti u d-Disinn. L-istudenti huma mħeġġa li jesperimentaw b’midja differenti, materjali reżistenti u mhux reżistenti użati fid-dixxiplini ġeneriċi tal-Arti, id-Disinn Tridimensjonali (Prodott u Spazjali) u l-Moda. L-istudenti jitgħallmu l-ħiliet billi jużaw workshops differenti u għodod u teknoloġija relatati, kif ukoll jitgħallmu l-aspetti teoretiċi ta’ diversi oqsma speċjalizzati, filwaqt li jkunu konxji dwar il-prijoritajiet tas-saħħa u s-sikurezza. Aspett importanti ieħor tal-kors huwa l-ħiliet ta’ komunikazzjoni tal-istudent.
Level 3
1 year full-time

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline 

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Art, or Art and Design, or Textiles and Design

Career opportunities