Institute for the Creative Arts

Introductory Certificate in Art and Design

AD1-01-19

Course details

This programme of studies provides learners, who completed their compulsory education and are in possession of their Secondary School Certificate and Profile (SSC&P), with an opportunity to follow an introductory course in the field of art and design. The programme of studies focuses on basic art and design principles, with an emphasis on vocational practice. This enables learners to understand better the vocation they intend to follow and prepare them for further training in the field. Key skills subjects help the learners improve their competences within basic areas such as language, numeracy, information technology, science and individual and social responsibility.
Dan il-programm ta’ studji jipprovdi lill-istudenti, li jkunu spiċċaw l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom u li għandhom iċ-Ċertifikat u l-Profil tal-Iskola Sekondarja (SSC&P) tagħhom, l-opportunità li jsegwu kors introduttorju fil-qasam tal-arti u d-disinn. Il-programm ta’ studji jiffoka fuq il-prinċipji bażiċi tal-arti u d-disinn, b’enfasi fuq il-prattika vokazzjonali. Dan jippermetti lill-istudenti jifhmu aħjar il-vokazzjoni li biħsiebhom isegwu u jħejjihom għal aktar taħriġ fil-qasam. Suġġetti ta’ ħiliet ewlenin jgħinu lill-istudenti jtejbu l-kompetenzi tagħhom f’oqsma bażiċi bħal-lingwa, in-numeriżmu, it-teknoloġija tal-informazzjoni, ix-xjenza u r-responsabbiltà individwali u soċjali.
Level 1
1 year full-time

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career opportunities