Introductory Certificate in Art and Design

Course Code: AD1-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies provides learners, who completed their compulsory education and are in possession of their Secondary School Certificate and Profile (SSC&P), with an opportunity to follow an introductory course in the field of art and design. The programme of studies focuses on basic art and design principles, with an emphasis on vocational practice. This enables learners to understand better the vocation they intend to follow and prepares them for further training in the field. Key skills subjects help learners improve their competences within basic areas such as language, numeracy, information technology, science and individual and social responsibility

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji jipprovdi lillistudenti, li jkunu spiċċaw l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom u li għandhom iċ-Ċertifikat u l-Profil tal-Iskola Sekondarja (SSC&P), l-opportunità li jsegwu kors introduttorju fil-qasam tal-arti u d-disinn. Il-programm ta’ studji jiffoka fuq il-prinċipji bażiċi tal-arti u d-disinn, b’enfasi fuq il-prattika vokazzjonali. Dan jippermetti lillistudenti jifhmu aħjar ilvokazzjoni li biħsiebhom isegwu u jħejjihom għal aktar taħriġ fil-qasam. Suġġetti ta’ ħiliet ewlenin jgħinu lill-istudenti jtejbu l-kompetenzi tagħhom f’oqsma bażiċi bħallingwa, in-numeriżmu, it-teknoloġija talinformazzjoni, ix-xjenza u r-responsabbiltà individwali u soċjali.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here