The EIT Climate-KIC Malta Hub

Full_Logo_clear

De EIT Climate-KIC Malta Hub werd opgericht in 2020 en is gevestigd aan het Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) in samenwerking met AquaBiotech Group. Samen voeren we dit jaar drie strategische programma’s uit: Young Innovators, Accelerator en Journey. Deze programma’s zijn erop gericht leraren, jongeren en jonge professionals in staat te stellen de kennis en vaardigheden op te doen om klimaatverandering tegen te gaan, en ondersteunend en innovatieve start-ups. Bekijk de onderstaande links voor meer informatie.

      Young Innovators
      MED ClimAccelerator
      Journey

Dit jaar zijn we ook bedoeld om nauw samen te werken met het ministerie van Milieu, Klimaatverandering en Planning (MECP) en het ministerie van Onderwijs en Werkgelegenheid (MEDE), naast andere belangrijke gevolgen. We zijn hier om de complexe klimaatuitdagingen van Malta aan te pakken op tastbare manieren en als onderdeel van een EU-breed netwerk. Doe ontmoet ons mee! Als je meer wilt weten over de CKIC Hub, neem dan contact op met Hub Manager, Nika Levikov: nika.levikov@mcast.edu.mt.

De EIT Urban Mobility RIS Hub Malta is in 2020 opgericht om EIT Urban Mobility, een initiatief van het European Institute of Innovation and Technology (EIT), te verbinden met het lokale mobiliteitsecosysteem in Malta. De Malta Urban Mobility RIS Hub is het contactpunt voor kennisdeling en netwerken op nationaal niveau. MCAST is een samenwerking aangegaan met de Project Aegle Foundation en de Valletta Design Cluster.

 Deze Hub is gericht op het veranderen van de manier waarop we ons verplaatsen in Malta. We staan ​​te popelen om sneller samen te werken, dus sluit je bij ons aan voor je kans om te netwerken, matchmaking-evenementen, workshops, trainingsactiviteiten, acceleratorprogramma’s, projectmogelijkheden en nog veel meer bij te wonen. Leer meer over de trends van stedelijke mobiliteit in Malta, werk samen met en netwerk met andere organisaties, zoals start-ups lokale raden, onderzoeks- en innovatieve en actieve burgers die dezelfde interesse delen.Als je meer wilt weten over de UM Hub , neem dan contact op met Project en Research Manager, Suzanne Maas: Suzanne.maas@mcast.edu.mt.

Ook links naar onze FaceBook-pagina’s/groepen:
EIT Urban Mobility Malta Group
CKIC MALTA